Kāpēc www.ergosomas.lv izmanto sīkdatnes?

Sīkdatnes palīdz jums pilnībā izmantot www.ergosomas.lv  vietni. Mēs izmantojam sīkdatnes ar mērķi, lai analizētu vietnes apmeklējumus, veiktu uzlabojumus un sniegtu jums atbilstošu informāciju. Tādā veidā jūs varat ātrāk atrast to, ko meklējat, un tiek parādīta jums speciāli izvēlēta informācija.

Kādi ir sīkdatņu veidi?

  • Basic cookies - nodrošina, ka vietne darbojas atbilstoši, piemēram, datora vai planšetdatora displejā attēli un teksts tiek pareizi attēloti.
  • Personiskie sīkdati, kas saglabā vietnes veidotās izvēles iespējas, piemēram, valodu.

Kas notiek, ja izslēdz sīkdatus?

Jūs varat mainīt un izslēgt sīkdatus katras pārlūkprogrammas drošības iestatījumos. Lūdzu ņemiet vērā, ka izslēdzot sīkdatus, vietne vairs nedarbosies optimāli un apmeklējot to atkārtoti, jūs saņemsiet jaunu ziņojumu par piekrišanas nepieciešamību. Tas ir tāpēc, ka vairs nav iespējams atrast saglabātos iestatījumus, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot www.ergosomas.lv vietnes pakalpojumus.

Jūsu apstiprinājums

Sīkdati vairs nav jaunums, taču spēkā esošais regulējums prasa, ka pirms sīkdatņu ievietošanas jūsu ierīcē, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.


Why www.ergosomas.lv uses cookies

Cookies help you get the most out of the www.ergosomas.lv website. We use cookies to analyse visits to the website, so that we can make improvements and provide you with relevant information. That way, you can find what you are looking for more quickly and are shown information specially selected for you.

What types of cookies are there?

There are different types of cookies:

  • Basic cookies, which ensure that the website works properly for example controlling the size of the display on your computer or tablet.
  • Personal cookies, which save selections made on the site (such as the language, etc.).

What happens if I switch cookies off?

 If you set your browser to reject all cookies, the website may no longer function optimally. You can easily remove cookies via your browser. When you remove cookies, you will receive a new message again asking you for your approval. This is because we can no longer find your saved settings, in order to provide suitable services from www.ergosomas.lv.

Your approval

Cookies are not new, but the regulations in force require us to ask you for your approval before placing cookies.